Spory sądowe i arbitraż

Doświadczenie naszego zespołu, a także nieustanny rozwój kompetencji, zapewnia prowadzenie spraw naszych klientów z zachowaniem wysokich standardów.

Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach sporu. Oceniamy ryzyko zaistnienia sporu sądowego i opracowujemy długofalowe strategie procesowe. Zastępujemy Klientów przed sądami i organami oraz egzekwujemy zapadłe rozstrzygnięcia. Sporządzamy pisma procesowe oraz przygotowujemy inne dokumenty dla celów prowadzonego sporu. Oferujemy prowadzenie sporów w postępowaniach arbitrażowych, w szczególności w sporach międzynarodowych. W prowadzeniu sporów i ocenie ryzyka procesowego naszym nadrzędnym celem jest interes i satysfakcja Klienta.

Bezpłatny i niezobowiązujący kontakt
Tel: +49 (0) 30 769 07 500 bądź

KONTAKT


Wstępne zapytanie o doradztwo prawne jest bezpłatne i niezobowiazujące. Rownież pierwsza ocena sytuacji prawnej przez telefon nie spowoduje dla Państwa żadnych kosztow. Prosimy opisać sytuacje w mailu, a zgłosimy sie do Państwa tak szybko, jak to tylko możliwe.