Prawo Pracy

Pomagamy przedsiębiorcom w zakresie sporządzania i rozwiązywania umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich z uwzględnieniem zakazów konkurencji w ramach niemieckiego prawa pracy.

Oferujemy również opinie prawne i doradztwo przy tworzeniu regulaminów pracy, w negocjacjach z zakładowymi związkami zawodowymi oraz w zakresie pokrewnej problematyki zbiorowego prawa pracy. Zapewniamy pełne wsparcie prawne, zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. W razie niemożności polubownego załatwienia sprawy reprezentujemy Klientów przed sądem pracy.

Bezpłatny i niezobowiązujący kontakt
Tel: +49 (0) 30 769 07 500 bądź

KONTAKT


Wstępne zapytanie o doradztwo prawne jest bezpłatne i niezobowiazujące. Rownież pierwsza ocena sytuacji prawnej przez telefon nie spowoduje dla Państwa żadnych kosztow. Prosimy opisać sytuacje w mailu, a zgłosimy sie do Państwa tak szybko, jak to tylko możliwe.